ราคาหมึกพิมพ์

ชื่อผงหมึก ชื่อเครื่องที่ใช้ จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้ ราคาปกติ ต้นทุนต่อแผ่น
แผ่น บาท บาท/แผ่น