FS-2100
ชื่อรุ่น : FS-2100 ลูกความร้อน
ชื่อสินค้า : FS-2100 ลูกความร้อน
ราคาปกติ : 1200 บาท
ราคาพิเศษ : 1200 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Upper Roller Fs-3920DN ลูกความร้อนบน

ลูกความร้อนบนสำหรับเครื่องปริ้น kyocera FS 3920 dn
 
Fs3920 , Fs3900, fs2020 
Upper fuser Roller
 
#upper3920,#ลูกความร้อน3920 ,#ลูกความร้อนkyocera , #fs3920,#fs2000d,#upperkyocera,#fs2020,#lower3920,#skdrich,