TK-4109
ชื่อรุ่น : TK-4109 สำหรับ TASKALFA2200
ชื่อสินค้า : TK-4109 For Taskalfa2200
ราคาปกติ : 3000 บาท
ราคาพิเศษ : 3000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตลับหมึกสำหรับเครื่อง TASKALFA2200,1800 TK-4109

ปริมาณการพิมพ์ 15,000 แผ่น ที่ 5%ของ A4

ราคาต่อกล่อง 3,500 บาท

3 กล่อง 3,200 บาท

10 กล่อง 3,000 บาท